Taisyklės

Pirkimo - pardavimo taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1 Naudotis internetinės ir fizinės parduotuvės www.reach.lt paslaugomis turi teisę:

1.1.1. veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;

1.1.2. nepilnamečiai nuo penkiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo uždarbiu ar kitais finansiniais šaltiniais;

1.1.3. juridiniai asmenys;

1.1.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

1.1.5. Jeigu Pirkėjas nori naudotis internetinės parduotuvės paslaugomis, privalo užsiregistruoti ir sukurti asmeninę paskyrą. Registracija laikoma įvykusia ir galiojančia, kai Pirkėjas elektroniniu būdu pateikia informaciją apie save ir patvirtina registraciją nurodytu el. paštu.

1.1.6. Pirkėjo pateikti duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefonas, el. pašto adresas) registruojantis internetinėje parduotuvėje www.reach.lt ir naudojantis jos funkcijomis saugomi ir tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, kitais duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais bei REACH.LT privatumo politika

1.1.7. Pirkimo – pardavimo sutartis laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas internetinėje parduotuvėje www.reach.lt suformuoja prekių krepšelį, nurodo reikiamus duomenis bei patvirtina užsakymą. 

1.1.8. Apie pirkimo – pardavimo sutarties sudarymą Pardavėjas informuoja Pirkėją nurodytu el. pašto adresu.

2. Pirkėjo teisės ir pareigos

2.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes internetinėje parduotuvjė www.reach.lt šių Taisyklių nustatyta tvarka.

2.2. Pirkėjas, naudodamasis internetinės parduotuvės www.reach.lt paslaugomis, sutinka su šiomis Taisyklėmis ir privalo jų laikytis.

2.3. Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo šių Taisyklių nustatyta tvarka.

2.4. Pirkėjas turi teisę atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties šių Taisyklių nustatyta tvarka.

2.5. Pirkėjas turi teisę pakeisti ar grąžinti įsigytas prekes Taisyklių nustatyta tvarka.

2.6. Pirkėjas, naudodamasis www.reach.lt paslaugomis, privalo vykdyti savo įsipareigojimus, laikytis šių Taisyklių, Privatumo politikos bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

2.7 Pirkėjas privalo susimokėti už užsisakytas prekes ar paslaugas ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

3. Pardavėjo teisės ir pareigos

3.1. Pardavėjas pasilieka teisę anuliuoti Pirkėjo registraciją, jeigu registracijos metu Pirkėjas pateikė melagingus ar klaidinančius duomenis. Už neteisingų duomenų sukeltus padarinius atsako Pirkėjas.

3.2. Pardavėjas pasilieka teisę sustabdyti arba nutraukti Pirkėjo naudojimąsi internetinės parduotuvės paslaugomis, jei Pirkėjas vykdo neleistiną veiklą ar kitaip bando pakenkti internetinės parduotuvės stabliam darbui. 

3.3. Pardavėjas įsipareigoja suteikti sąlygas Pirkėjui naudotis internetinės parduotuvės paslaugomis bei vykdyti Pirkėjo užsakymus šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

3.4. Taisyklių numatyta tvarka Pardavėjas įsipareigoja pateikti Pirkėjo užsakytas ir priimti Pirkėjo grąžinamas prekes. 

3.5. Susidarius nenumatytoms aplinkybėms ir negalėdamas pristatyti užsakytos/-ų prekės/-ių Pardavėjas įsipareigoją pasiūlyti analogišką/-as prekę/-es. Pirkėjui atsisakius analogiškos/-ų prekės/-ių, Pardavėjas grąžina Pirkėjui sumokėtus pinigus, jeigu Pirkėjas atliko išankstinį apmokėjimą.

4. Atsiskaitymas už prekes

4.1. Už prekes Pirkėjas gali atsiskaityti:

4.1.1. grynaisiais pinigais prekybos salone arba kurjeriui;

4.1.2. banko kortele;

4.1.3. naudojant banko internetinės bankininkystės sistemas;

4.1.4. išankstiniu bankiniu pavedimu.

5. Administravimo mokestis

5.1. Minimali užsakymo suma yra 10,00 € su PVM. Nepasiekus minimalios užsakymo sumos taikomas administravimo mokestis 2,99 € su PVM. Šis mokestis yra skirtas logistikos darbams, buhalteriniams dokumentams, bei užsakymo apdorojimo procesams padengti.

6. Prekių pristatymas

6.1. Pirkėjas turi teisę pasirinkti vieną iš šių pristatymo būdų:

6.1.1. pristatymas Venipak kurjeriu;

6.1.2. pristatymas DPD kurjeriu;

6.1.3. atsiėmimas Omniva paštomate;

6.1.5. pristatymas UAB Ridiva kurjeriais.

6.2 Daugiau informacijos apie pristatymo būdus, sąlygas bei kainas rasite skiltyje pristatymas.

6.3. Pristatymo išlaidos internetinėje parduotuvėje www.reach.lt į nurodytą kainą nėra įskaičiuotos, jos yra nurodomos Pirkėjui formuojant užsakymą.

7. Prekių garantija

7.1. Visoms prekėms taikomi gamintojo arba Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyti garantiniai terminai. 

7.2. Prekei, sugedusiai garantiniu laikotarpiu, remontas atliekamas nemokamai.

7.3. Sugedus prekei, dėl garantinio remonto atlikimo Pirkėjas privalo kreiptis tel.: +370 659 325 00 arba el. paštu info@reach.lt.

7.4. Pateikdamas prekę garantiniam aptarnavimui, Pirkėjas privalo pateikti prekės įsigijimą patvirtinantį dokumentą (sąskaitą – faktūrą arba kasos čekį).

7.5. Pardavėjo teikiama garantija neapriboja ir nevaržo vartotojų teisių, kurias įsigijus netinkamos kokybės prekę ar paslaugą, jiems nustato teisės aktai.

8. Prekių grąžinimas, teisė atsisakyti nuotolinės sutarties

8.1. Prekių grąžinimui ir Pirkimo – pardavimo Sutarties atsisakymui yra taikomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir šių Taisyklių nuostatos.

8.2. Pirkėjo grąžinama prekė privalo būti pilnai sukomplektuota - su autentiškomis etiketėmis, apsauginiais maišeliais ir originalia pakuote. Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota, Pardavėjas pasilieka teisę nepriimti prekės grąžinimui.

8.3. Pirkėjas turite teisę atsisakyti nuotolinės pirkimo – pardavimo sutarties, pranešdamas Pardavėjui apie tai raštu el. pastu info@reach.lt per 14 (keturiolika) dienų nuo prekės pristatymo dienos nenurodydamas jokios priežasties. Grąžinamai prekei yra taikomos Taisyklių 30 punkte numatytos nuostatos.

9. Baigiamosios nuostatos

9.1. Pardavėjas pasilieka teisę sustabdyti, pildyti bei keisti šias Taisykles ir kitus su Taisyklėmis susijusius dokumentus. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos.

9.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

9.3. Tuo atveju, kai Pirkėjas nesutinka su www.reach.lt atsakymu į Pirkėjo rašytinę pretenziją, savo prašymą arba skundą dėl www.reach.lt įsigytos prekės Pirkėjas (fizinis asmuo, vartotojas) gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. paštas tarnyba@vvtat.lt, tel. 85 262 67 51, faks. (85) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse) arba užpildyti prašymo formą EGS platformoje https://ec.europa.eu/odr/.47.

9.4. Šioms taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.Šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies)

Mes naudojame kelių tipų slapukus – nuolatinius ir vienos sesijos. Vienos sesijos slapukai ištrinami iš Jūsų įrenginio, kai tik uždarote interneto naršyklę. Nuolatiniai slapukai saugomi Jūsų įrenginyje tol, kol jie yra specialiai ištrinami arba kol baigiasi jų galiojimas. Sužinoti daugiau
Suskleisti